Varumärke

Vårt tänk på TellUs är att engagera både nya och befintliga kunder. Vi vill dels skapa identifikation som stärker både internt och externt men även skapa nya möjligheter till affärsutveckling.

TellUs använder sig utav en varumärkesmodell som bygger på erkända principer, som tydlighet samt funktionella och emotionella värdegrunder, vilka är praktiskt användbara i det dagliga kommunikationsarbetet som ert företag genomför.

Vi gör omvärlds- och målgruppsanalys utav:

  • Fokusgrupper
  • Intervjuer
  • Mediaanalys och annan information för att utforska varumärkets framtida förmåga att konkurrera effektivt

 

TellUs arbetssätt består av att definiera de nödvändiga beståndsdelarna för att utveckla och kommunicera tydligt om verksamheten.