ID-10066397

Företagskommunikation

TellUs kartlägger bilden av företaget ute på marknaden med hjälp av analyser. Vi tar bland annat fram hur företaget beskrivs i olika medier och i andra källor.

company

Internkommunikation

Den interna kommunikationen är något av det viktigaste för ett företag. Hur vi kommunicerar internt avspeglar sig alltid externt…

ID-10093559

Marknads – PR

Vi arbetar proaktivt med att använda PR som en del av marknadsföringen. Vi går igenom arbetsprocessen, vad du ska tänka på och hur du ska jobba för att nå maximal effekt…

Untitled-e1414156462585

Varumärke

Varumärket är ett starkt konkurrensmedel, i företags och organisationers arbete, för att stärka positioner och bygga lönsamhet….

Responsive-showcase-presentation

Digital kommunikation

Förr räckte det med en tidningsannons lite då och då, men idag när vi möts av tusentals reklambudskap om dagen gäller det att hitta rätt kanal för att nå fram. Vilken kanal är rätt för din kommunikation?