Marknads – PR

Vi arbetar proaktivt med att använda PR som en del av marknadsföringen. Vi går igenom arbetsprocessen, vad du ska tänka på och hur du ska jobba för att nå maximal effekt. Vi har kunskap om hur digitala kanaler och sociala medier skapar ett medielandskap som ständigt förändras. Nedan finner du några exempel på vad vi på TellUs har att erbjuda.

Lanseringar

Under vårt lanseringsarbete skapar vi dem bästa förutsättningarna för att ge dina produkter/tjänser den uppmärksamhet och position de förtjänar. Tillsammans med kunden utformar vi en gemensam lanseringsplan.

Strategi för digitala kanaler

TellUs arbetar med framtagandet av dem bästa sociala kanalerna för ditt företag. Vi bemannar dina sociala kanaler och ser till att via dessa nå ut till de rätta målgrupperna. Vi bygger också goda och långsiktliga medierelationer.

Event

Via event får ni direktkontakt med er målgrupp och potentiella kunder. Genom olika event så bygger vi en närmare relation mellan dig som leverantör och din uppsatta målgrupp. Våra event återspeglar alltid dem kommunikationsmål som vi gemensamt har satt upp.