Internkommunikation

Den interna kommunikationen är något av det viktigaste för ett företag. Hur vi kommunicerar internt avspeglar sig alltid externt. Organisationers arbete handlar mycket om att bygga förtroende och stärka varumärken så att arbetet blir mer och mer lönsamt. När kollegorna verkligen tror på företagets förmågor och löften, och därmed också känner sig delaktiga, blir de per automatik effektivare säljare och informatörer.

När företagets medarbetare har samma vision och gemensamma mål blir medarbetarna inte bara goda ambassadörer, utan de blir dem allra bästa förespråkarna för verksamheten.

Kommunikationsstrategi

Tillsammans med kunden utformar vi strategier för den interna kommunikationen. Vi tar fram företagens mål, budskap och metoder.

Förändringsprocesser

Beroende på vilken förändringsprocess som skall genomföras identifierar TellUs företagets nyckelpersoner som lämpar sig bäst för ändamålet.

Kanaler

TellUs tar reda på hur företagets interna kommunikation fungerar idag samt om det behövs nya kanaler för att få en effektivare internkommunikation. På detta sätt kan vi, tillsammans med er, säkerställa att viktig information når ut på ett effektivt sätt till företagets medarbetare.

Work Shops

TellUs tar fram underlag där vi, tillsammans med ditt företags medarbetare, tydligt går igenom punkter för att nå företagets uppsatta mål.

Work Shops är ett ypperligt verktyg för medarbetare, där det ges möjlighet att ta till sig och förstå sitt ansvar i en kommande förändring.

Löpande rådgivning

Vi hjälper företaget med sin kommunikation där vi anpassar rådgivningen efter behov.