Företagskommunikation

Här sätter vi företaget i fokus och ser vad som behöver göras för just ditt företag. Företagskommunikation är viktigt på många sätt och vi arbetar från företagets hjärta, vad företaget står för och hela vägen ut, för att nå din målgrupp.

Omvärldsanalys

TellUs kartlägger bilden av företaget ute på marknaden med hjälp av analyser. Vi tar bland annat fram hur företaget beskrivs i olika medier och i andra källor.

Kommunikationsstrategi

Med en kommunikationsstrategi anger företaget vad de vill uppnå med sin kommunikation.Vi tar gemensamt fram målgrupper, budskap och vilka kanaler som ska användas.

Budskapsplattform

För att kommunikationsarbetet skall bli så bra som möjligt krävs tydliga budskap. Det är viktigt att vara saklig, enkel att förstå samt kristallklar med vad det är du vill uppnå med din produkt/tjänst. Detta utan att det blir för mycket detaljer. TellUs hjälper ditt företag att ta fram slagkraftiga budskap.

Presentationer, hemsidor och annat material

TellUs tar fram presentationsmaterial för företaget som helhet eller för ett specifikt område. Vi ger råd kring format, struktur, innehåll och projektledning.